Krug Peruna

Sláva otcom a matkám našim!
Oni nás učili ctiť Bohov našich a viedli nás za ruku po pravej ceste.
A tak sme šli a neboli sme hocikým, ale boli sme Slovanmi, ktorí
spievajú na slávu Bohov.
Sláva Bohom!!! Sláva Predkom!!!

VSTUP